ABTRADE AB - Team, Ledarskap och Organisation i toppklass!  


   

 

 

 

 

 

 

Den här hemsidan handlar om

Team, Ledarskap och Organisation i toppklass!  

Om
Framgångsrikt Ledarskap, Coaching
Utveckling av Ledningsgrupp och Team
Framgångsrik behandling av Konflikter och Stress
Framgångsrik Kommunikation och Feedback
Förändring som leder till framgång

Att förflytta sig FRÅN BRA ORGANISATION TILL ORGANISATION I TOPPKLASS!

Abtrade Abs syfte är att STÖDJA KUNDENS UPPDRAG OCH MÅL. Det vi gör tror vi kan skapa förändring, rörelse och utveckling – dvs utmana det som är fast, stillastående. 

Vi tror att vi tänker annorlunda – i vårt fokus på DESIGN, KUNDFOKUS och KUNDVÄRDE. Det har, under de nu mer än 25 år vi varit verksamma som konsulter, lett till många lyckade projekt, där målet är: Att gå från bra team, bra ledarskap, bra organisation till ett team, ledarskap och organisation i toppklass! Att förflytta sig -  från delaktig personal till personal som är självgående och drivande, från organisation där medarbetare har behov av yttre disciplin, yttre motivation till organisation där medarbetare har egen, inre disciplin och motivation, från organisation med byråkratisk, hierarkisk kultur till initiativrik, smidig kultur.

Att få EFFEKT: Nöjda kunder – nöjd personal - nöjda ägare. Det leder till organisation i toppklass.

Om kompetens betyder "the ability to compete",  förmågan att tävla, så säger våra kunder att det unika med Abtrade AB är "SÄTTET" vi arbetar på. Sättet vi tänker och arbetar på med enskilda medarbetare, team, ledarskap och organisationen som helhet. Sättet vi arbetar på skapar engagemang, eget ansvar, delaktighet, utmaning och glädje. Om det är viktiga ingredienser i ett projekt samtidigt som det är viktigt att något nytt tillförs och skapas, så är det vad de flesta kunder och deltagare uttrycker. Kommentarer som "Jag har aldrig varit med om en liknande kurs tidigare" eller "Det här är bland det bästa jag varit med i", eller "VI märker en tydlig förändring i vår organisation", förekommer ofta. Deltagarna får själva vara med i och uppleva, de får själva en förnimmelse av hur det är att vara i ett team i toppklass! Ledare får verktyg för att driva ett ledarskap, ett personligt ledarskap, i toppklass! Allt som oftast är deltagare förvånade över att man på så kort tid blivit en grupp som känner förtroende och öppenhet till varandra. I en ledningsgrupp vi arbetade tillsammans med, i ett stort svensk företag, uttryckte koncernchefen "Vi har lärt känner varandra mer och bättre under de här sju dagarna än vi lyckats med under våra tidigare fyra år tillsammans". Hela tiden är pedagogiken att växla fokus mellan innehåll och process, mellan vad vi pratar om och hur vi pratar om det, mellan hård- och mjukvara. 

Medvetenhet och ansvar är nyckelord för organisation i toppklass. Egentligen handlar det om att ha hög medvetenhet och ansvar i allt, hos alla – om kunden, om vision, syfte och mål, om de mellanmänskliga relationerna, om sig själv, i kvalitetssystem och uppföljning, mm. Det vill Abtrade AB medverka till. 

Abtrade AB skapar och genomför olika utvecklingsprogram inom organisation och personalutveckling. Vår strategi är att arbeta med tydliga, enkla metoder och rak kommunikation för att få snabba effekter och samtidigt långvariga resultat. Vi lokaliserar och prioriterar tillsammans med kunden de områden som är värda att utveckla och lägger därefter upp ett projekt anpassat till denna specifika situation, till det specifika behovet. För att insatser skall bli framgångsrik är det självklart viktigt att utvecklingsprojekt integreras med verksamhetens syfte och mål. För oss är därför uppföljning en mycket viktig del.

Det skall vara enkelt, effektivt och roligt och det skall ge effekt!

ABTRADE AB - Team, Ledarskap och Organisation i toppklass!  

 

 

ABTRADE AB

Moränvägen 21 

457 72 Grebbestad    

Tel: 070-5554645  

  Fax: +46 525 142 14

E-post: mb@abtrade.se

webbdesign: www.bohusfotot.se