Abtrade AB - det lilla företaget med det stora företagets möjligheter


   

Om företaget Abtrade AB

Vi är ett litet företag med det stora företagets möjligheter!

Vår idé är att tillsammans med dig som kund, vår partner, utveckla framgångsrika visionära organisationer. "Our mission is to support customer mission" som ett amerikanskt företag uttryckte det.

För att lyckas måste vi först ställa frågan "VEM", så att alla medarbetare har förutsättningarna som krävs ombord på skutan. Sedan komma till "VAD" som skall göras, "VART" färden skall gå och till sist "HUR" vi skall nå dit.

Vi jobbar som utgångspunkt med ditt företags viktigaste resurser - människorna och kanske framför allt, deras förmåga att samarbeta. Förmåga att samskapa, att utvecklas tillsammans, att gå mot och nå gemensamma mål, lösa problem och förmågan att lösa det gemensamma uppdraget - är nödvändigt om du/företaget skall nå effektivitet, produktivitet och lönsamhet.

Om företaget Abtrade AB - det lilla företaget med det stora företagets möjligheter

När du köper tjänster från Abtrade AB så får du två löften:

  1. Våra insatser ska vara så bra att du blir positivt överraskad
  2. Om du inte är nöjd så slipper du betala för det du inte är nöjd med.

Abtrade AB

Jag och min vän Lennart startade Abtrade AB 2009 efter att vi sålt vårt tidigare bolag. Vi ville starta om på nytt med med nya fräscha idéer och lägga upp verksamheten på ett nytt sätt.

Vi upplevde att mycket i konsultbranschen är ganska traditionellt och tråkigt. Vissa företag jobbar enbart med strukturfrågor, innehåll och tekniska lösningar medan andra bara med relations- och processfrågor.

Vi vill arbeta med båda delarna, därför att båda delarna måste samverka för att resultatet skall bli bra.

Hur är det möjligt för ett litet företag att göra det? Jo, genom att - i stället för att ha en stor, fast konsultstyrka som behöver sysselsättas - ingår Abtrade AB i ett nätverk. Vi har ett nära samarbete med andra konsulter och kan hela tiden koppla in den eller de personer som är bäst för en speciell insats.

Abtrade Ab är hela tiden inriktade på kundvärde och att skapa resultat. Vi vill inte jobba länge och utdraget med det som kan gå fort. Och omvänt, med "kvick-fix"-lösningar när saker måste få ta tid.

 

   

Abtrade AB

  • skall bygga och utveckla framgångsrika organisationer.
  •  skall genom insatser inom organisations-, lednings-, ledarskaps-, och personalutveckling höja kundens produktivitet och effektivitet så att både kunden och vi själva når våra långsiktiga mål.
  • vill vara en aktiv samarbetspartner för att skapa och utveckla kundvärde, nya idéer så att både du som kund och vi själva expanderar, når fler människor och förbättrar resultaten.
   

Detta kan vi självklart inte göra själva. Utan vi är helt beroende av dig, högsta ledningen hos er, chefernas, medarbetarnas inställning och vilja. Viljan att utvecklas, bli effektivare, bli mer produktiva - till att "samskapa" tillsammans.

Skall man lösa sitt uppdrag och nå sina mål på lång sikt, finns inga genvägar!

 

 

ABTRADE AB

Moränvägen 21 

457 72 Grebbestad    

Tel: 070-5554645  

  Fax: +46 525 142 14

E-post: mb@abtrade.se