Abtrade AB:s tjänster - ledningsgruppsutveckling, chef- och ledarutveckling, teamutveckling, organisationsutveckling,  organisationsförändring,


  Startsida     Våra kunder     Våra tjänster     Om företaget     Våra konsulter     Kontakta oss
   

 

Våra tjänster

Ledningsgruppsutveckling
Chef- och ledarutveckling
Teamutveckling
Organisationsutveckling, organisationsförändring
Konflikthantering, krishantering, stresshantering
Försäljning, säljledning

Här får du en överblick över vad vi erbjuder och vilka möjligheter det ger i ditt företag.

Vill du gå djupare in på något specifikt område, klicka på respektive rubrik;

Ledningsgruppsutveckling
Värdet med insatserna är att ni skall få en väl fungerande ledningsgrupp där ni tillsammans agerar som en "helhet". För att skapa goda resultat krävs att gruppen trivs och respekterar varandra!

Chef- och ledarutveckling
Värdet med insatserna är ett enhetligt, kreativt och skapande chef- och ledarskap som genomsyrar hela organisationen. På så sätt skapar ditt ledarskap förtroende hos medarbetarna, vilket innebär att de också vill följa dig.

Teamutveckling
Vad du får genom insatserna är självgående, kreativa medarbete som vill utvecklas, vill och kan arbeta tillsammans med andra och skapa resultat i enlighet med företagets syfte och mål - Visst är det så man som företagsledare vill ha det? Du får ett arbetsklimat som kännetecknas av öppenhet, där var och en tar ansvar för sig själv, gruppen och företaget.

Organisationsutveckling/förändring
Här är målet att göra rätt insatser, i rätt tid och på rätt sätt så att förändringen blir så optimal som möjligt.

Konflikthantering - krishantering - stresshantering
Programmen här har alla som mål att ge er ökad medvetenhet och en helhetsbild av situationen. Med det väcks engagemang och viljan att göra rätt insatser, i tid. Det har oftast en mycket stor positiv påverkan på resultatet - både på kort och lång sikt.

Försäljning/Säljledning
Under utbildningen får du instrument för att bli skickligare i försäljning. Du kommer att bli mer medveten om betydelsen av att få kundens förtroende och hur du kan skapa goda relationer. Det är direkt avgörande! Du kommer att veta vad som ger resultat i kundmötet och hur du skall göra för att ta steg mot att få order.

 

 

ABTRADE AB

Moränvägen 21 

457 72 Grebbestad    

Tel: 070-5554645  

  Fax: +46 525 142 14

E-post: mb@abtrade.se