Abtrade AB - teamutveckling


   

Teamutveckling

Vad du får genom insatserna är självgående, kreativa medarbete som vill utvecklas, vill och kan arbeta tillsammans med andra och skapa resultat i enlighet med företagets syfte och mål - Visst är det så man som företagsledare vill ha det? Du får ett arbetsklimat som kännetecknas av öppenhet, där var och en tar ansvar för sig själv, gruppen och företaget.

Våra program:

 • Kartlägga arbetsplatsens behov
 • Utveckla skapande arbetslag och team
 • Hålla trepartssamtal
 • Hålla skapande möten

Vill du veta mer? Läs sammanfattningen nedan!


Kartlägga arbetsplatsens behov
Vi har exempelvis på arbetsplatser kontinuerligt gjort personalattitydkartläggning och löpande förändringar som varit till gagn för företaget.

Värdet är

 • att du får en beskrivning av hur det ser, både utifrån den mänskliga dimensionen och den affärsmässiga
 • att ni tillsammans kan få till stånd ett informationsutbyte er emellan
 • att ni får ett avstamp och genom det, kan göra en gemensam kraftsamling med riktade insatser för att nå er vision, lösa ert uppdrag och nå era mål
 • en kartläggning som känns rolig, inspirerande, energigivande och värdefull

Utveckla skapande arbetslag och team - teamutveckling
Värdet

 • ett team där man visar större öppenhet och förtroende mellan varandra
 • ett bättre utfört arbete, till gagn för kunden, gruppen, chefen och företaget
 • att ni når önskat resultat
 • tydligare, medvetet ansvar hos dig som deltagare och du kan göra tydligare val. Det leder i sig till mer glädje, engagemang och nyfikenhet inför uppgiften i det företag du arbetar i.

Hålla trepartsamtal
Som du vet händer det ju att man ibland hamnar i en situation där det är av värde att någon opartisk är med. Att någon som kan vara just opartisk, neutral, någon som lyssnar, någon som ger feedback till er båda och som ger balans i samtalet. Ibland har det varit så att behovet inte är störst hos dig utan hos den du vill prata med, ha ett allvarligt samtal med. Där hjälper vi gärna till!


Hålla skapande möten
Värdet är

 • skapande, effektiva möten. Där ni både arbetar med innehållet, själva arbetet och era relationer och samspelet er emellan - vilket är nödvändigt för att skapa bra resultat på lång sikt
 • klarare, tydligare, rakare kommunikation som i sin tur leder till förbättrade relationer er emellan
 • färre konflikter och missriktad energi
 • effektiva produktiva och lönsamma möte
 • energigivande möten som präglas av öppenhet, kraft, glädje och ett gemensamt ansvarstagande

Hör gärna av dig!

Tycker du att det här verkar vara intressant? Slå gärna en signal eller skicka ett mail eller om du har någon fråga, vill ha ett kursprogram eller om du vill beställa.  Tack för ditt intresse!

Telefon: 070-5554645
E-post:  mb@abtrade.se

 

 

ABTRADE AB

Moränvägen 21 

457 72 Grebbestad    

Tel: 070-5554645  

  Fax: +46 525 142 14

E-post: mb@abtrade.se