Våra tjänster:

 

Försäljning/säljledning

Inledning
Genom forskning och genom våra konsulters samlade erfarenheter vet vi att det är stor skillnad på försäljning i olika branscher. Vi vet också att försäljningen just nu och i framtiden kommer att innebära något helt annorlunda än vad den har gjort. Detta som en konsekvens av förändrade kundbehov, andra aktörer på marknaden och ny teknik som ger andra möjligheter. Drygt hälften av de säljjobb som finns idag kommer med stor sannolikhet att försvinna inom fem år. Den goda nyheten är att de säljjobb som blir kvar kommer att vara väldigt annorlunda, mycket mer angelägna, mycket mer välbetalda.

Vi på Abtrade AB säger att vi enbart skall arbeta med det som är av värde för dig som kund och ingen annat. Därför, i enlighet med det tränar vi de färdigheter som bevisligen ger resultat.

Abtrade AB tillhandahåller och utformar träningsprogram inom säljcoaching,  försäljning, förhandling och kundstrategier. Vi vänder oss främst till tjänsteföretag, industri/tillverkning och företag inom läkemedel/medicinteknisk utrustning dvs företag som i huvudsak har en mer komplex försäljning. Med komplex menar vi bl a

 • Nyckeln till framgång är förtroende.
 • Affären kräver flera besök av säljaren.
 • Säljaren måste skapa förtroende på flera olika nivåer hos kunden.
 • Säljaren och kunden försöker hitta en lösning tillsammans på kundens behov.
 • Säljarens förmåga att skaffa information är avgörande för hur affären utvecklas.
 • Säljarens uppgift är att utveckla kundens existerande problem och behov.
 • Säljaren har ofta en annan yrkesroll, t ex projektledare med säljansvar.

Om ni är ett företag som är representerade i flera länder går träningen att genomföra på internationellt nivå.

Syfte och mål med utbildningen
Under utbildningen får du instrument för att bli skickligare i försäljning. Du kommer att bli mer medveten om betydelsen av att få kundens förtroende och hur du kan skapa goda relationer. Det är direkt avgörande! Du kommer att veta vad som ger resultat i kundmötet och hur du skall göra för att ta steg mot att få order.
 
Våra program:

 • förtroendefull försäljning
 • professionell kundstrategi
 • förhandling
 • träning för säljledare/säljcoach

Hör gärna av dig!

Tycker du att det här verkar vara intressant? Slå gärna en signal eller skicka ett mail eller om du har någon fråga, vill ha ett kursprogram eller om du vill beställa. Tack för ditt intresse!
 
Telefon: 070-5554645
E-post:  mb@abtrade.se

 

 

ABTRADE AB

Moränvägen 21 

457 72 Grebbestad    

Tel: 070-5554645  

  Fax: +46 525 142 14

E-post: mb@abtrade.se