Abtrade AB - konflikthantering, krishantering, stresshantering


   

Konflikthantering - krishantering
stresshantering

Programmen här har alla som mål att ge er en ökad medvetenhet och en helhetsbild av situationen. Med det väcks engagemang och viljan att göra rätt insatser, i tid. Det har oftast en avgörande positiv påverkan på resultatet - både på kort och på lång sikt. Det är oftast en mycket väl satsad investering.

Konflikter, kris och stress i den miljö man befinner sig i tar oftast oerhört mycket energi och kostar oerhört mycket tid och pengar. Förutom det kan det orsaka väldigt mycket lidande.

ALLA i organisationen påverkas av dessa olika situationer – mer eller mindre. Och, kanske är det så att alla har del i den, att alla har ett ansvar.

Ett uttryck som mer än någonstans kommer till sin rätta här är ”Det är bättre att stämma i bäcken än i ån”.
Förekommer det i din organisation finns det all anledning att ta tag i det, det finns mycket att vinna på många olika plan att komma till rätta med konflikter, bearbeta kriser och hantera stress.

Våra program:

  • konflikthantering
  • krishantering
  • stresshantering
  • samtalsstöd

Vi har varit inne i konfliktsituationer som pågått i flera år och där hela omorganisationer har skett på grund av konflikten, eller rättare, på grund av att man inte tagit itu med den eller löst den. Omvänt, vi har varit med att göra insatser i grupper där årslång konflikt har kunnat avslutas. Konflikter, speciellt om de är långvariga berör oftast både en innehållsmässig och en relationsmässig del. För att lösning skall ske behöver man arbeta med båda dessa.

En svår kris kan bli ett livslångt lidande om man inte tar itu med den. Och, omvänt, krisen kan bli en värdefull erfarenhet om man i stället lyckas med bearbetningen av den.

Stress och utmattningsdepression vet vi har stora kostnader för en organisation både i mänskligt lidande och i produktionsbortfall. Vi har som konsulter både gjort aktiviteter som varit mer förebyggande (utbildning, föreläsningar, chefskurser, träning) och också gjort insatser när det väl hänt i en organisation (chefsutveckling, utbildning, coaching, terapi).

 
Samtal – ja, bland kan några samtal under en begränsad tid förvandla kaos till ordning. Vi kan behöva ha någon att prata med ibland.


Hör gärna av dig!

Tycker du att det här verkar vara intressant? Slå gärna en signal eller skicka ett mail eller om du har någon fråga, vill ha ett kursprogram eller om du vill beställa.  Tack för ditt intresse!

Telefon: 070-5554645
E-post: 
mb@abtrade.se

 

 

ABTRADE AB

Moränvägen 21 

457 72 Grebbestad    

Tel: 070-5554645  

  Fax: +46 525 142 14

E-post: mb@abtrade.se