Abtrade AB - ledningsgruppsutveckling, coaching


   

Våra tjänster:

 

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppen har vi under en särskild rubrik då det är den absolut viktigaste gruppen för ett företags utveckling. Sammansättningen är avgörande då en väl fungerande ledningsgrupp är förutsättningen för att resten av organisationen skall fungera väl och för att var och en medarbetare skall kunna utföra sitt arbete. Det är den här gruppen som har det bredaste helhetsperspektivet och styr den dagliga verksamheten såväl som det långsiktigt strategiska.

Värdet med insatserna är att ni skall få en väl fungerande ledningsgrupp där ni tillsammans agerar som en "helhet". För att skapa goda resultat krävs att gruppen trivs och respekterar varandra!

Våra program:

 • Kartläggning av ledningsgruppen och ledningsgruppens arbete.
 • Utveckla en Skapande ledningsgrupp och Skapande ledningsgruppsarbete
 • Hur ni utvecklar Skapande möte
 • Coaching

Vill du veta mer? Läs sammanfattningen nedan!


Kartläggning av ledningsgruppen och ledningsgruppens arbete
Värdet är

 • att du, var och en i ledningsgruppen, får en beskrivning av hur det ser ut, både utifrån den mänskliga dimensionen och den affärsmässiga,
 • att ni tillsammans kan få till stånd ett informationsutbyte er emellan,
 • att ni får ett avstamp och genom det, kan göra en gemensam kraftsamling för att nå er vision, lösa ert uppdrag och nå era mål,
 • en kartläggning som känns rolig, inspirerande, energigivande och värdefull

Utveckla Skapande ledningsgrupp och ett Skapande ledningsgruppsarbete
Värdet är

 • en ledningsgruppsutveckling som är kopplad till och integrerade med företagets affärsverksamhet och mål,
 • en väl fungerande ledningsgrupp som ger trovärdighet och tillit i övriga organisationen så att den får förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete,
 • en ledningsgrupp som agerar som en helhet,
 • att visionen i företaget nås, att ni löser uppdraget och att ni når företagets mål.

Hur ni utvecklar Skapande möte
Värdet är

 • skapande, effektiva möten, där ni både arbetar med innehållet, själva arbetet och era relationer och samspelet er emellan - vilket är nödvändigt för att skapa bra resultat på lång sikt,
 • klarare, tydligare, rakare kommunikation som i sin tur leder till förbättrade relationer er emellan,
 • färre konflikter och missriktad energi,
 • effektiva, produktiva och lönsamma möten,
 • energigivande möten som präglas av öppenhet, kraft, glädje och ett gemensamt ansvarstagande.

Coaching
En coachinsats som anpassas till dig som person ger nästa alltid positiva resultat - för dig, för de som finns runt dig och för företaget du arbetar i. Coaching kan också kombineras med utvecklingsprogram som ytterligare förstärker och ger positiva effekter. Den konsult vi väljer är väl insatt i ledarskapets vardag och matchas till dig som person och till dina behov.

Inriktningen på chefscoaching kan var olika. Det kan vara inriktad på

 • organisationsutveckling
 • individuell ledarutveckling
 • coaching i grupp
 • mentorskap

Allt beror på syftet, vad du vill åstadkomma och vilka mål du har med coachingen. Värdet

 • öka din medvetenhet om dig själv och med det din förmåga att ta ansvar
 • ger dig professionellt stöd för att hantera dina vardagssituationer
 • ökar dina möjligheter att realisera dina visioner och mål
 • ger dig möjligheten att utvecklas både på det personliga planet och professionellt
 • det är roligt och spännande 

Hör gärna av dig!

Tycker du att det här verkar vara intressant? Slå gärna en signal eller skicka ett mail eller om du har någon fråga, vill ha ett kursprogram eller om du vill beställa.  Tack för ditt intresse!

Telefon: 070-5554645
E-post:  mb@abtrade.se

 

 

ABTRADE AB

Moränvägen 21 

457 72 Grebbestad    

Tel: 070-5554645  

  Fax: +46 525 142 14

E-post: mb@abtrade.se

webbdesign: www.bohusfotot.se