Abtrade AB - våra kunder; från företag, kommun, landsting, statliga verk.


   

 

LÄS HÄR:
Vad säger kunderna?

 

Våra kunder

Du som kund är vår partner!

När du blir kund hos oss, när du satsar tid och resurser i ett samarbete med oss, ser vi dig som en långsiktig partner. Vi gör en "resa" tillsammans, där förtroende och tillit är en självklarhet. Vi behandlar dig och dina resurser som våra egna. Du satsar på oss och för det erhåller du en tjänst, som blir en investering för oss båda.

Vi är glada för våra kunder och varje gång vi få en beställning känner jag tacksamhet. Vi vill att du som kund skall känna att vi ställer upp på dig och att vi gör vårt allra bästa för att utfallet av det vi gör skall bli det bästa.

Varför?

Det skall vara enkelt. Beställning, offerter, leverans, hanteringen om man inte är nöjd med något mm - allt skall vara enkelt och okomplicerat. Precis som med en vän eller partner därför att man vet att det är för bådas bästa på lång sikt.

Om kunderna

Med våra kunder menar vi personer i företag, kommuner, landsting mm, som vi som konsulter har arbetat med. Konsulterna som gjort uppdragen, är desamma men uppdragen har skett i andra bolag än Abtrade AB, då vi startade det först år 2009.

Våra kunder är oftast väldigt insatta, oftast kunniga och kompetenta inom sitt, och vårt, arbetsområde. De flesta av dem är nyckelpersoner som vill mycket och som är engagerade!

På det sättet kan jag tycka att vi är privilegierade som har så engagerade kunder. Om en kund tycker att vi gjort något fel så kommer respons oftast snabbt. Och när vi gör bra saker så får vi höra det också. Det är vi glada för.

Här är några av våra kunder:

Företag:

 • Svenska Lantmännen. Flera uppdrag, allt från ledningsgruppsutveckling i högsta ledningen och ner i organisationen, teamutveckling i olika grupper, coaching.
 • Carnegie. Vi genomförde ett program där företagets samtliga högre chefer inklusive ledningen deltog. Chef- och ledarskap, dagar kring hur att arbeta med stress och utmattning är andra insatser.
 • ExtraFilm. Här gjorde vi återkommande personalenkäter som grund och därefter teamutvecklingsinsater under flera års tid. Även chefscoaching och ledarskapsprogram.
 • Alfa Laval. Ett längre ledarskapsprogram där samtliga chefer deltog.
 • SAS. Ledarutvecklingsprogram för deras gruppledare, pursers.
 • Ericsson. Intervjuer och kartläggningar genomfördes.
 • TV4. Kartläggning och genomförande av utvecklingsprogram.
 • Kompetenssamverkan Bohus-Dal. Företaget är samordnare för utbildnings- och utvecklingsprogram i norra Bohuslän och Dalsland. Här har vi under flera år varit ledare för deras ledarskapsprogram.
 • Dade AB. Peter Bräutigam gjorde vi flera säljutbildningsprogram.

Kommuner:

 • Eskilstuna. Samarbete under många år bl a  i flera av deras centrala ledarutvecklingsprogram inom olika enheter och avdelningar. Vidare teamutveckling och coaching.
 • Lidköping. På liknande sätt som i Eskilstuna.
 • Strömstad. På liknande sätt som i Eskilstuna.
 • Uddevalla. Ledarutvecklingsprogram
 • Stockholm. Intervjuer, kartläggning, genomförande av insats samt uppföljning.

Landsting:

 • Värmland. Olika typer av insatser i ledningsgrupper på olika nivåer. Kartläggningsarbete - genomförande - uppföljningsarbete, coaching mm. Vi har samarbete med ORKAs utbildningsenhet.

 • Västra Götaland.  Kartläggning som grund och därefter genomförande av insats.

 • Stockholm. Flera uppdrag. Kartläggning som grund och sedan genomförande av insats.

Statliga verk:

 • Livsmedelsverket.  Här har vi under flera år genomfört projektledarprogram. Vi har vidare genomfört teamutvecklingsprogram i olika grupper samt kartläggning och insats och uppföljning.
 • Regeringskansliet. Ledarutvecklingsprogram.
 • Pliktverket. Här har vi gjort olika typer av insatser som kartläggning, teamutveckling, samtal och individuell coaching.
 

 

ABTRADE AB

Moränvägen 21 

457 72 Grebbestad    

Tel: 070-5554645  

  Fax: +46 525 142 14

E-post: mb@abtrade.se

webbdesign: www.bohusfotot.se