Abtrade AB - Organisationsutveckling, organisationsförändring


   

Organisationsutveckling/förändring

Mycket händer med oss människor när den arbetsplats vi arbetar i är i ett skede av stor förändring. Det händer något med i stort sett alla, alla påverkas. Våra reaktioner inför och i förändringar kan vara väldigt olika – reaktioner som många gånger är ganska oförutsägbara.

Hur medarbetare förebereds innan, hur medarbetare tas om hand under tiden och hur det stöd medarbetaren får efter en stor förändring har stor betydelse för varje person. En förändring påverkar inte bara dig som är chef och de som kanske är i en grupp som direkt påverkas. Det påverkar även de som står ”vid sidan om”, de som ”bara har att se på och inget kan göra” mm.

Du som chef har ett stort ansvar – för dina medarbetare, för företaget och inte minst för dig själv. Något som man ofta upplever är att hur man än gör så skulle man kunna gjort annorlunda eller gjort det bättre. Så därför gäller det att göra det så bra som man kan. Din medvetenheten om förändring och vad som händer med oss människor kan kanske bli större, ditt kunnande, din möjlighet att få träna och på så sätt få erfarenhet kan kanske bli bättre.

Här är målet att göra rätt insatser, i rätt tid och på rätt sätt så att förändringen blir så optimal som möjligt.

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med detta. Både från stora och små organisationer och från de olika sammanhangen här nedan. Vi jobbar ofta i dessa situationer i team. En del av oss konsulter jobbar med information, utbildning, träning, andra med coaching och stöd i olika former under processens gång – före, under och efter en förändring sker.

Våra program:

  • avveckla och outsourcing
  • fusion och förvärv
  • omorganisation
  • implementera strategier och varumärke

Hör gärna av dig!

Tycker du att det här verkar vara intressant? Slå gärna en signal eller skicka ett mail eller om du har någon fråga, vill ha ett kursprogram eller om du vill beställa. Tack för ditt intresse!
 
Telefon: 070-5554645
E-post:  mb@abtrade.se

 

 

ABTRADE AB

Moränvägen 21 

457 72 Grebbestad    

Tel: 070-5554645  

  Fax: +46 525 142 14

E-post: mb@abtrade.se